Vi finns på plats för hjälpa dig hitta rätt produkt för just ditt ändamål.
Kundtjänst: 031-28 90 70

 Huvudkontor

Redegatan 9
426 77 Västra Frölunda

Tel: 031-28 90 70
Fax: 031-68 33 38

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Logistikcenter

Hobergsvägen 2
447 37 Vårgårda

Tel: 0322-62 42 70

Benny Widlund Nilsson
Benny Widlund NilssonVD
031-686 486
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mikael Löfgren
Mikael LöfgrenIT-/Inköpschef
031-686 481
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Anette Karlsson
Anette KarlssonEkonomiansvarig
031-686 487
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kristoffer Ljungqvist Nilsson
Kristoffer Ljungqvist NilssonWeb-/E-handelsansvarig
031-686 493
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Johnny Brandt
Johnny BrandtKundtjänst/Order
031-686 484
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Thomas Levin
Thomas LevinSäljare/Kundansvarig
031-698 471
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mikael Hansson
Mikael HanssonSäljare/Kundansvarig
031-698 476
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Julia Trulsson
Julia TrulssonMarknadsföring/Kundtjänst
031-686 489
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Christoffer Månsson
Christoffer MånssonMarknadsföring/Kundtjänst
031-686 488
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Karl Birgander
Karl BirganderLogistikchef
 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Björn Gillberg
Björn GillbergSömnad/Lager
 
Daniel Mjörnemyr
Daniel MjörnemyrLager
 
Erik Lundevall
Erik LundevallLager
 

TÅGVIRKESFÖRETAGET

Poly-Produkter var vid starten för 51 år sedan en uppstickare i branschen och har utvecklats till att idag vara Skandinaviens ledande tågvirkesleverantör. Företagets olika delar samlas under den välkända Knopen, då som nu.

STORT LAGER - SNABBA LEVERANSER

En styrka sedan starten 1967 har varit vårt stora lager vilket möjliggör snabba leveranser - ofta skickar vi på dagen!

KUNSKAP & INNOVATION

Tack vare gedigen kunskap om olika fibers egenskaper kan vi skapa innovativa produkter som tillgodoser våra kunders höga krav. Vi tillverkar våra produkter så att de skall hålla under lång tid framöver - till stor del hos samma Europeiska tillverkare som för 51 år sedan.

BRETT SORTIMENT

Vårt breda sortiment omfattar drygt 3000 artiklar med allt från persiennsnöre till grova trossar.

AB POLY-PRODUKTER

Verksamhet

AB Poly-Produkter verkar inom fyra affärsområden: Marin, Sjöfart & Fiske, Lantbruk & Industri, Järn- & Bygghandel (inkl Fallskydd). AB Poly-Produkter finns företrädesvis på tre marknader, den svenska, norska och den danska. En växande marknad finns även i Finland. Poly-Produkter har 13 anställda + projekt- och timanställda. Företaget omsätter drygt 100 miljoner kronor (2016). Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och företagets samlade lager finns i Vårgårda.

Affärsidé

Poly-Produkter erbjuder inom affärsområdet ”tågvirke” - fiber och närliggande (kompletterande) produkter. Våra kunder är företag i Norden inom industri, lantbruk, järn-, bygg-, och marinhandel. Genom innovativt tänkande och kontinuerlig produktutveckling stärker vi våra kunders konkurrenskraft genom att erbjuda unika problemlösningar.

Mission

Poly-Produkters mission är att erbjuda produkter som förenklar vardagen. Detta gör Poly-Produkter genom ett brett utbud av varor, tjänster och lösningar för människor till sjöss och på land. Produktportföljen omfattar konsumentprodukter som tamp & tågvirke, förtöjningsgods, fallskyddsprodukter, fiske & sjöfartsartiklar, Järn & Byggartiklar samt Lantbruksmaterial.

Vision

Poly-Produkters vision är att uppfattas som marknadsledande inom sitt affärsområde. Poly-Produkter ska arbeta för att skapa ett ökat mervärde, uppnå ännu bättre resultat och bidra positivt till människors tillvaro överallt där koncernens produkter eller tjänster erbjuds. Poly-Produkter skall arbeta för en hållbar utveckling och bedriva verksamheten med högsta möjliga ekonomiska och miljömässiga standard. Poly-Produkter ska sträva efter minsta möjliga inverkan på den yttre miljön.

Värderingar

 • Pro aktivitet
 • Samarbete
 • Ansvar
 • Öppenhet

Poly-Produkters kärnvärden är grundläggande för individens sätt att göra affärer och för företagets kultur. Våra kärnvärden uttrycker vad Poly-Produkter står för och strävar att efterleva. Vi måste vara öppna för nya idéer och kommunicera med varandra och omvärlden. Vi måste vara pro aktiva, förutseende och agera i enlighet med våra kunders behov. Med yrkesskicklighet, kompetens och engagemang hos våra medarbetare är detta möjligt i kombination med en effektiv samverkan med våra leverantörer.

FAKTA

Org.nr 556563-6353
Grundat 1967
VD Benny W. Nilsson
Styrelseordförande Bengt Magnusson
Styrelsens säte Göteborg
2016 Omsättning 100,4 mkr
2016 EBITD 4,1 mkr
Antal anställda 13 st
Bankgiro 678-8178
BIC/SWIFT HANDSESS
IBAN SE0860000000000571461638

VÅR HISTORIA

Kort Företagshistorik

AB Poly-Produkter, organisationsnummer 556563-6353, startades 1967 av Gunvor och Börje Nilsson som då betraktades av marknaden som en uppstickare i tågvirkesbranschen. Företaget stod för något nytt. Grundaren reste själv till Portugal och gjorde affärer direkt med tillverkare och och byggde sedermera upp ett av Europas största och mest välsorterade lager av tågvirke. Det stora lagret gav möjligheten att alltid kunna leverera direkt till kund utan väntetid, vilket var unikt i branschen och en stor konkurrensfördel.

Nytt ägande i början av 80-talet

Företaget övertogs i början av 80-talet av nuvarande VD Benny Widlund-Nilsson, som också är majoritetsägare i företaget. Under de senaste åren har viss omstrukturering gjorts och organisationen plattats ut för att öka möjligheten till delegering och fler ansvariga i beslutsprocessen.

Egen produktion i Vårgårda

För att ha kontroll över tillverkning och kvalitet startade man en egen fabrik i Vårgårda, där man på 80-talet började producera det som så småningom blev varumärket PolyRopes. Anläggningen flyttades sedermera till Portugal, där man idag samarbetar med samma företag som man gjorde vid starten för 51 år sedan. I och med flytten av produktion genomfördes ytterligare en rad förändringar i företaget. Idag är man en betydligt större organisation och har en annan sortimentsbredd med en betydligt större omsättning.

Affärsområden

Poly-Produkter har haft dotterföretag i Danmark under många år, men detta lades ned 2005 och ersattes istället med agenter. Agenter finns även i Norge, Finland, England, Holland, Spanien, Italien, Tyskland och Slovenien. Huvudkontoret ligger i Göteborg - Västra Frölunda och lagerverksamheten finns i Vårgårda. Antalet anställda är ca 15-17 personer, varierande efter säsong. Poly-Produkter är idag marknadsledande i sin bransch i Norden. Fyra tydliga Affärsområden kan urskiljas: Marin/Fiske/Sjöfart, Lantbruk, Industri/Järn & Bygghandel och Fallskydd.

Ledande i Skandinavien

Poly-Produkter är idag Skandinaviens ledande tågvirkesföretag med återförsäljare över hela Europa. AB Poly-Produkter har funnits på marknaden i nära 50 år och har sedan 80-talet uppvisat en stark organisk tillväxt. Företaget flyttade för ett antal år tillbaka sin produktion från egen fabrik i Vårgårda, till Portugal. Idag sker drygt 90% av tillverkningen inom EU, resterande 10% fördelas jämnt mellan Indien och Kina. Företaget har under de år som Benny Nilsson verkat som VD och ägare, ökat sina marknadsandelar.

I slutet av 60-talet byggdes lager och kontor på Datavägen i Sisjön, vilket länge var Poly-Produkters huvudkontor.

2011 lanserade vi den innovativa och unika förtöjningslinan STORM med inbyggd ryckdämpare. Flerfaldig testvinnare och en formidabel succé!

Börje Nilsson, en av grundarna, arbetade tidigare som säljare på Svenska Bindgarnsfabriken.

VARUMÄRKEN

AB Poly-Produkter är ett starkt etablerat företagsnamn på marknaden och företaget förknippas med kärnvärden som kvalitet och tradition. Knopen, symbolen för företaget, fungerar väl som igenkänningsfaktor. Det nuvarande största egna produktvarumärket är PolyRopes, som är väl inarbetat med gott rykte på marknaden. Produkterna förknippas med hög standard och status. Varumärket är tydligt positionerat och känt i de segment man främst vänder sig till. Utöver PolyRopes har Poly-Produkter fler kända egna produktvarumärken som IQ-line, Forceline, Flexline och Dockline.
Utöver vårt tågvirkesortiment marknadsför vi kompletterande produkter, fendrar och bojar av märket Polyform US, krokar och hakar av märket Forceline, räddningsvästar av märket Regatta, samt fallskyddsprodukter av märkena Protecta och Sala från 3M.

 

varumarken polyropes 300

PolyRopes är vårt mest kända varumärke inom båtlivsegmentet. Förknippas med kvalitet och status.

varumarken dockline 300x114

Vårt eget produktvarumärke med flätade linor inom den marina sektorn.

varumarken flexline 300x114

Vårt eget produktvarumärke med flätade linor inom den marina sektorn.

varumarken iqline 300

IQ-line är vårt eget patenterade koncept med sydda splitsar.

varumarken regatta 300x114

Regatta är en av Europas ledande producenter av räddningsvästar och flytplagg.

varumarken polyform 300x114

PolyForm US är en av världens största boj- och fendertillverkare. Produktionen sker i USA.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för AB Poly-Produkter. Målsättningen är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. AB Poly-Produkter utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.

Lagstiftning och partöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i AB Poly-Produkters intresse att upprätthålla högre standard än detta. Cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom AB Poly-Produkter ska därför ges förutsättningar att:

 • känna till verksamhetens mål och vision
 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • personlig skyddsutrustning skall finnas och användas i erforderlig utsträckning
 • arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid inköp av maskiner och annan utrustning
 • utveckla sin kompetens
 • att ett aktivt rehabiliteringsarbete skall bedrivas vid behov

Kvalitetspolicy

AB Poly-Produkter ska med affärsmässighet uppfylla kundernas uttalade och outtalade krav samt om möjligt överträffa deras förväntningar.

Inom AB Poly-Produkter ska alla arbeta för rätt kvalitet genom att:

 • Prioritera leveranssäkerhet (Målet är 0 fel. Felaktiga produkter eller försenade leveranser kan därför ej accepteras). Avvikelser skall åtgärdas med högsta prioritet.
 • Ständigt förbättra våra produkter och tjänster genom att arbeta med produkt- och verksamhetsutveckling. Vårt produktsortiment ska anpassas så att det uppfyller minikrav enligt internationell standard.
 • Säkerställa att vi har rätt kompetens för att producera och leverera våra produkter och tjänster. Vår tillverkningsteknik och övriga resurser ska vara av så hög klass att kraven på varje operation kan uppehållas med bred marginal.

AB Poly-Produkter ska sätta kundens krav och förväntningar i centrum genom att:

 • Låta vår verksamhet utmärkas av affärsmässighet och god affärsetik
 • Hålla det vi lovar och genomföra fattade beslut
 • Vara lyhörda för våra kunders krav. Kundens krav sätts i centrum för vår utveckling. Vi ser därför samarbetet med våra kunder som en viktig del i vårt kvalitetsarbete och en nyckel till gemensam framgång.
 • Ha serviceinriktad personal och hålla en hög servicegrad
 • Bygga vår verksamhet på långsiktighet och förtroende

Miljöpolicy

Skyddet av miljön är en långsiktig överlevnadsfråga för individ såväl som för företag och samhälle. För att skydda miljön ska AB Poly-Produkter aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt. Miljöarbetet ska baseras på en helhetssyn som omfattar Poly-Produkters alla verksamheter.

Samtliga enheter inom Poly-Produkter ska därför:

 • källsortera, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt
 • arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar
 • prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön
 • prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas
 • prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.
 • höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna
 • informera och hjälpa sina kunder/leverantörer i miljöarbetet.

 • Returer & reklamationer skall godkännas av ansvarig säljare på Poly-Produkter.
 • Fyll i returföljesedeln (avser vår återförsäljare).
 • Returnera formuläret till ansvarig säljare på Poly-Produkter, som sedan attesterar/godkänner en eventuell retur.
 • En kopia av den ifyllda, attesterade retursedeln skickas med godset till Poly-Produkter
 • Om du som kund önskar ny vara/ersättningsvara anges detta i formuläret. Ny order läggs då på denna. Kreditering av returnerat gods går via vår ekonomiavdelning som vid erhållande av retursedeln skickar ut en kreditfaktura.
 • Returadress:
  AB Poly-Produkter
  Hobergsvägen 2
  447 37 VÅRGÅRDA

AB POLY-PRODUKTER

Skandinaviens ledande tågvirkesföretag grundat år 1967.

Stort sortiment, innovativa produkter och snabba leveranser är kännetecknande för oss.

SENASTE NYTT

Bild för pressrelease HTM-fender - ny design och mer avskalad! Bild för pressrelease Power Pro - för den krävande miljövännen Bild för pressrelease Det UNI-ka pressgarnet med längst körtid och optimal styrka: för alla moderna fyrkantspressar. Bild för pressrelease Klassisk fendert i nya färger och förbättrad design Bild för pressrelease Poly växlar upp - lanserar nytt sortiment fendrar och bojar Bild för pressrelease Populära Poly-Light-8 med större färgpalett och nya upplägg
Följ oss på MyNewsdesk!