TÅGVIRKESFÖRETAGET

Poly-Produkter var vid starten för 53 år sedan en uppstickare i branschen och har utvecklats till att idag vara Skandinaviens ledande tågvirkesleverantör. Företagets olika delar samlas under den välkända Knopen, då som nu.

STORT LAGER - SNABBA LEVERANSER

En styrka sedan starten 1967 har varit vårt stora lager vilket möjliggör snabba leveranser - ofta skickar vi på dagen!

KUNSKAP & INNOVATION

Tack vare gedigen kunskap om olika fibers egenskaper kan vi skapa innovativa produkter som tillgodoser våra kunders höga krav. Vi tillverkar våra produkter så att de skall hålla under lång tid framöver - till stor del hos samma Europeiska tillverkare som för 53 år sedan.

BRETT SORTIMENT

Vårt breda sortiment omfattar drygt 3000 artiklar med allt från persiennsnöre till grova trossar.

AB POLY-PRODUKTER

Verksamhet

AB Poly-Produkter verkar inom fyra affärsområden: Marin, Sjöfart & Fiske, Lantbruk & Industri, Järn- & Bygghandel (inkl Fallskydd). AB Poly-Produkter finns företrädesvis på tre marknader, den svenska, norska och den danska. En växande marknad finns även i Finland. Poly-Produkter har 13 anställda + projekt- och timanställda. Företaget omsätter drygt 100 miljoner kronor (2016). Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och företagets samlade lager finns i Vårgårda.

Affärsidé

Poly-Produkter erbjuder inom affärsområdet ”tågvirke” - fiber och närliggande (kompletterande) produkter. Våra kunder är företag i Norden inom industri, lantbruk, järn-, bygg-, och marinhandel. Genom innovativt tänkande och kontinuerlig produktutveckling stärker vi våra kunders konkurrenskraft genom att erbjuda unika problemlösningar.

Mission

Poly-Produkters mission är att erbjuda produkter som förenklar vardagen. Detta gör Poly-Produkter genom ett brett utbud av varor, tjänster och lösningar för människor till sjöss och på land. Produktportföljen omfattar konsumentprodukter som tamp & tågvirke, förtöjningsgods, fallskyddsprodukter, fiske & sjöfartsartiklar, Järn & Byggartiklar samt Lantbruksmaterial.

Vision

Poly-Produkters vision är att uppfattas som marknadsledande inom sitt affärsområde. Poly-Produkter ska arbeta för att skapa ett ökat mervärde, uppnå ännu bättre resultat och bidra positivt till människors tillvaro överallt där koncernens produkter eller tjänster erbjuds. Poly-Produkter skall arbeta för en hållbar utveckling och bedriva verksamheten med högsta möjliga ekonomiska och miljömässiga standard. Poly-Produkter ska sträva efter minsta möjliga inverkan på den yttre miljön.

Värderingar

  • Pro aktivitet
  • Samarbete
  • Ansvar
  • Öppenhet

Poly-Produkters kärnvärden är grundläggande för individens sätt att göra affärer och för företagets kultur. Våra kärnvärden uttrycker vad Poly-Produkter står för och strävar att efterleva. Vi måste vara öppna för nya idéer och kommunicera med varandra och omvärlden. Vi måste vara pro aktiva, förutseende och agera i enlighet med våra kunders behov. Med yrkesskicklighet, kompetens och engagemang hos våra medarbetare är detta möjligt i kombination med en effektiv samverkan med våra leverantörer.

FAKTA

Org.nr 556563-6353
Grundat 1967
VD Benny W. Nilsson
Styrelseordförande Bengt Magnusson
Styrelsens säte Göteborg
2017 Omsättning 84,3 mkr
2017 EBITDA 4,9 mkr
Antal anställda 15 st

VÅR HISTORIA

Kort Företagshistorik

AB Poly-Produkter, organisationsnummer 556563-6353, startades 1967 av Gunvor och Börje Nilsson som då betraktades av marknaden som en uppstickare i tågvirkesbranschen. Företaget stod för något nytt. Grundaren reste själv till Portugal och gjorde affärer direkt med tillverkare och och byggde sedermera upp ett av Europas största och mest välsorterade lager av tågvirke. Det stora lagret gav möjligheten att alltid kunna leverera direkt till kund utan väntetid, vilket var unikt i branschen och en stor konkurrensfördel.

Nytt ägande i början av 80-talet

Företaget övertogs i början av 80-talet av nuvarande VD Benny Widlund-Nilsson, som också är majoritetsägare i företaget. Under de senaste åren har viss omstrukturering gjorts och organisationen plattats ut för att öka möjligheten till delegering och fler ansvariga i beslutsprocessen.

Egen produktion i Vårgårda

För att ha kontroll över tillverkning och kvalitet startade man en egen fabrik i Vårgårda, där man på 80-talet började producera det som så småningom blev varumärket PolyRopes. Anläggningen flyttades sedermera till Portugal, där man idag samarbetar med samma företag som man gjorde vid starten för 53 år sedan. I och med flytten av produktion genomfördes ytterligare en rad förändringar i företaget. Idag är man en betydligt större organisation och har en annan sortimentsbredd med en betydligt större omsättning.

Affärsområden

Poly-Produkter har haft dotterföretag i Danmark under många år, men detta lades ned 2005 och ersattes istället med agenter. Agenter finns även i Norge, Finland, England, Holland, Spanien, Italien, Tyskland och Slovenien. Huvudkontoret ligger i Göteborg - Västra Frölunda och lagerverksamheten finns i Vårgårda. Antalet anställda är ca 15-17 personer, varierande efter säsong. Poly-Produkter är idag marknadsledande i sin bransch i Norden. Fyra tydliga Affärsområden kan urskiljas: Marin/Fiske/Sjöfart, Lantbruk, Industri/Järn & Bygghandel och Fallskydd.

Ledande i Skandinavien

Poly-Produkter är idag Skandinaviens ledande tågvirkesföretag med återförsäljare över hela Europa. AB Poly-Produkter har funnits på marknaden i nära 50 år och har sedan 80-talet uppvisat en stark organisk tillväxt. Företaget flyttade för ett antal år tillbaka sin produktion från egen fabrik i Vårgårda, till Portugal. Idag sker drygt 90% av tillverkningen inom EU, resterande 10% fördelas jämnt mellan Indien och Kina. Företaget har under de år som Benny Nilsson verkat som VD och ägare, ökat sina marknadsandelar.

I slutet av 60-talet byggdes lager och kontor på Datavägen i Sisjön, vilket länge var Poly-Produkters huvudkontor.

2011 lanserade vi den innovativa och unika förtöjningslinan STORM med inbyggd ryckdämpare. Flerfaldig testvinnare och en formidabel succé!

Börje Nilsson, en av grundarna, arbetade tidigare som säljare på Svenska Bindgarnsfabriken.

VARUMÄRKEN

AB Poly-Produkter är ett starkt etablerat företagsnamn på marknaden och företaget förknippas med kärnvärden som kvalitet och tradition. Knopen, symbolen för företaget, fungerar väl som igenkänningsfaktor. Det nuvarande största egna produktvarumärket är PolyRopes, som är väl inarbetat med gott rykte på marknaden. Produkterna förknippas med hög standard och status. Varumärket är tydligt positionerat och känt i de segment man främst vänder sig till. Utöver PolyRopes har Poly-Produkter fler kända egna produktvarumärken som IQ-line, Forceline, Flexline och Dockline.
Utöver vårt tågvirkesortiment marknadsför vi kompletterande produkter, fendrar och bojar av märket Polyform US, krokar och hakar av märket Forceline, räddningsvästar av märket Regatta, samt fallskyddsprodukter av märkena Protecta och Sala från 3M.

 

varumarken polyropes 300

PolyRopes är vårt mest kända varumärke inom båtlivsegmentet. Förknippas med kvalitet och status.

varumarken dockline 300x114

Vårt eget produktvarumärke med flätade linor inom den marina sektorn.

varumarken flexline 300x114

Vårt eget produktvarumärke med flätade linor inom den marina sektorn.

varumarken iqline 300

IQ-line är vårt eget patenterade koncept med sydda splitsar.

varumarken regatta 300x114

Regatta är en av Europas ledande producenter av räddningsvästar och flytplagg.

varumarken polyform 300x114

PolyForm US är en av världens största boj- och fendertillverkare. Produktionen sker i USA.

AB POLY-PRODUKTER

Skandinaviens ledande tågvirkesföretag grundat år 1967.

Stort sortiment, innovativa produkter och snabba leveranser är kännetecknande för oss.

SENASTE NYTT

Bild för pressrelease Nu sätter vi i kontakten! Bild för pressrelease Ett fall för 80-talet Bild för pressrelease ProRace Four - Ny extrem skotlina från PolyRopes Bild för pressrelease Regatta Mist - Säker, trygg och snygg i hamnen Bild för pressrelease HTM-fender - ny design och mer avskalad! Bild för pressrelease Power Pro - för den krävande miljövännen
Följ oss på MyNewsdesk!