AB POLY-PRODUKTERS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

AB Poly-Produkter, org.nr 556563-6353 med adress Redegatan 9, 426 77 Göteborg, telefonnummer 031-28 90 70 är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

”Behandla” är ett vitt begrepp. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. Poly-Produkter behandlar dina personuppgifter lagenligt. I de fall där vi begär ett samtycke, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, och som vi samlar in via vår webbplats.

Personuppgifter som du har lämnat till oss:

När du gör ett köp hos oss i vår e-handel kommer du att delge viss information om dig till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt-och adressuppgifter, dina personliga preferenser och ditt telefonnummer.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig:

Vi kommer att behandla uppgifter om ditt köp samt din köphistorik för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot kund. Vi har också cookies på våra webbsidor: läs vår cookiepolicy här

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Administration av ditt köp

Vi använder ditt namn, din e-mailadress, leveransadress, hemadress och telefonnummer (”dina kontaktuppgifter”) för att kunna administrera ditt köp och för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om dina kontaktuppgifter inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra ditt köp eller i övrigt uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vi behandlar även dina kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt köp för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerätt, reklamation och garanti. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp.

Marknadsföring av våra produkter via e-post

Om du har lämnat ditt samtycke till detta i samband med att du genomfört ett köp kommer vi även att använda din e-postadress för att marknadsföra våra produkter via e-post genom utskick av nyhetsbrev och kampanjerbjudanden. Vi kommer även skicka ut vårt nyhetsbrev om du har begärt detta särskilt via formuläret på vår hemsida.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan även komma att dela din information med våra leverantörer i enlighet med nedan.

För att det du har beställt ska kunna levereras hem till dig delar vi namn, adress, telefonnummer och mail med logistikföretag för transport av din beställning.

Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till oss.

Vi använder Trustpilot (personuppgiftsbiträde) i syfte att samla in feedback och kundrecensioner. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till att vi delar ditt namn, din e-post och ordernummer med Trustpilot så att de efter ditt köp kan bjuda in dig att lämna en åsikt om oss. Du kan avböja från Trustpilot genom att klicka på denna länk: https://support.trustpilot.com/hc/sv/articles/204024733-E-mailinbjudningar-avregistrering-och-återregistrering

Var behandlas dina personuppgifter geografiskt?

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera ditt köp eller för att fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt köp eller fullgöra vårt avtal.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post från oss kommer vi att spara ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avregisterar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta att behandla dina personuppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg och att vi raderar personuppgifterna i fråga. Så tillvida att vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du meddelar oss att du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandling av dina personuppgifter för dessa ändamål och radera berörda personuppgifter. Så tillvida att vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad en gång per kalenderår få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha denna information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig till oss per post. Den kan alltså inte skickas in per e-post.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Tänk på…

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med oss, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Internets snabba utveckling innebär ibland att det ibland kan bli nödvändigt att ändra vår behandling av persondata. Därmed behåller vi oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av persondata. Om vi gör detta, kommer vi att korrigera datumet för ”senast uppdaterad” nertill på webbsidan. Vid omfattande ändringar kommer vi att meddela dig.

OM COOKIES PÅ POLY.SE

Poly-Produkter använder cookies på poly.se för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse. Utifrån kunskap om hur webbplatsen används kan vi också utveckla webbplatsen och göra den ännu bättre. På denna sida hittar du information om hur vi använder cookies.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras i din dator när du besöker vissa webbsidor. Cookies varken innehåller eller samlar in information av sig själva. När de läses in av en server via en webbläsare kan de dock ge information som gör det lättare att tillhandahålla en mer användarvänlig tjänst.

Det är bara webbplatsen som sparat cookien som kan läsa den. En cookie kan inte skada din dator, kan inte innehålla virus eller programkod och går inte att koppla till enskild person eller IP-nummer.

För att du ska kunna använda hela vår webbplats måste cookies installeras. Om du avaktiverar en cookie som har installerats kan du förmodligen fortfarande surfa på webbplatsen men vissa funktioner kan då ha avaktiverats. Cookies aktiveras automatiskt i de flesta webbläsare. Observera att om du inte gör några ändringar innebär det att du accepterar standardinställningarna för webbläsaren och samtycker till att cookies används. Om du inte samtycker kan du ändra webbläsarens inställningar och begränsa eller inaktivera cookies.

Vad används cookies till?

De cookies vi använder på poly.se används för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse och, utifrån kunskap om hur webbplatsen används kunna göra den ännu bättre.

På Poly Produkter använder vi exempelvis cookies för att kunna utveckla och optimera webbplatsens funktioner och leverera så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Cookies hjälper oss att göra innehållet mer relevant och förenkla för dig som besökare. Vi använder också cookies för att vi ska kunna se de val du tidigare har gjort på vår webbplats, mäta trafik på webbplatsen och för statistik. Vi använder även cookies i marknadsföringssammanhang exempelvis vid s.k. retargeting, vilket innebär att efter ett besök på poly.se så kan annonser från Poly Produkter eller våra samarbetspartners visas på andra webbplatser som du besöker.

Vilka cookies använder poly.se?

När du besöker denna webbplats genereras två olika typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies finns kvar under flera besök på webbplatsen och dessa lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner automatiskt när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. Skillnad görs även mellan förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av innehavaren av webbplatsen medan tredjepartscookies är cookies som sätts av en annan webbplats t.ex. en annonsör som vill se hur ofta besökare klickar på en viss annons. På poly.se använder vi oss både av förstapartscookies och tredjepartscookies.

Förstapartscookies:

Google Analytics

Analysverktyg för att mäta återkommande besökare samt hur besökare navigerar på Poly-Produkters webbplatser.
Dessa cookies kan inte identifiera dig, utan samlar in anonym information som skickas till och lagras hos Google på deras servrar i USA i enlighet med deras rutiner för integritetsskydd.

Tredjepartscookies:

Google Adwords

Används bl.a. för att mäta effekten av annonser och vad användare gör på webbplatsen i relation till den annonsering som görs. Google Adwords används även för att göra s.k. retargeting möjligt.

Du kan neka Google dina Cookies direkt genom denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Måste jag acceptera cookies?

Du bestämmer själv om och i vilken utsträckning du vill tillåta att cookies får åtkomst till din dator. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Alla webbläsare är olika, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Väljer du att avaktivera cookies kan vi inte garantera att samtliga funktioner på poly.se fungerar.

Mer om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ha rätt att vägra sådan användning.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats och på www.minacookies.se.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om hur vi använder cookies.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för AB Poly-Produkter. Målsättningen är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. AB Poly-Produkter utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.

Lagstiftning och partöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i AB Poly-Produkters intresse att upprätthålla högre standard än detta. Cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom AB Poly-Produkter ska därför ges förutsättningar att:

 • känna till verksamhetens mål och vision
 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • personlig skyddsutrustning skall finnas och användas i erforderlig utsträckning
 • arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid inköp av maskiner och annan utrustning
 • utveckla sin kompetens
 • att ett aktivt rehabiliteringsarbete skall bedrivas vid behov

Kvalitetspolicy

AB Poly-Produkter ska med affärsmässighet uppfylla kundernas uttalade och outtalade krav samt om möjligt överträffa deras förväntningar.

Inom AB Poly-Produkter ska alla arbeta för rätt kvalitet genom att:

 • Prioritera leveranssäkerhet (Målet är 0 fel. Felaktiga produkter eller försenade leveranser kan därför ej accepteras). Avvikelser skall åtgärdas med högsta prioritet.
 • Ständigt förbättra våra produkter och tjänster genom att arbeta med produkt- och verksamhetsutveckling. Vårt produktsortiment ska anpassas så att det uppfyller minikrav enligt internationell standard.
 • Säkerställa att vi har rätt kompetens för att producera och leverera våra produkter och tjänster. Vår tillverkningsteknik och övriga resurser ska vara av så hög klass att kraven på varje operation kan uppehållas med bred marginal.

AB Poly-Produkter ska sätta kundens krav och förväntningar i centrum genom att:

 • Låta vår verksamhet utmärkas av affärsmässighet och god affärsetik
 • Hålla det vi lovar och genomföra fattade beslut
 • Vara lyhörda för våra kunders krav. Kundens krav sätts i centrum för vår utveckling. Vi ser därför samarbetet med våra kunder som en viktig del i vårt kvalitetsarbete och en nyckel till gemensam framgång.
 • Ha serviceinriktad personal och hålla en hög servicegrad
 • Bygga vår verksamhet på långsiktighet och förtroende

Miljöpolicy

Skyddet av miljön är en långsiktig överlevnadsfråga för individ såväl som för företag och samhälle. För att skydda miljön ska AB Poly-Produkter aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt. Miljöarbetet ska baseras på en helhetssyn som omfattar Poly-Produkters alla verksamheter.

Samtliga enheter inom Poly-Produkter ska därför:

 • källsortera, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt
 • arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar
 • prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön
 • prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas
 • prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.
 • höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna
 • informera och hjälpa sina kunder/leverantörer i miljöarbetet.

AB POLY-PRODUKTER

Skandinaviens ledande tågvirkesföretag grundat år 1967.

Stort sortiment, innovativa produkter och snabba leveranser är kännetecknande för oss.

SENASTE NYTT

Bild för pressrelease Nu sätter vi i kontakten! Bild för pressrelease Ett fall för 80-talet Bild för pressrelease ProRace Four - Ny extrem skotlina från PolyRopes Bild för pressrelease Regatta Mist - Säker, trygg och snygg i hamnen Bild för pressrelease HTM-fender - ny design och mer avskalad! Bild för pressrelease Power Pro - för den krävande miljövännen
Följ oss på MyNewsdesk!