Ensileringsråd - Balar

Rundbalar och fyrkantsbalar - råd om pressning, nätning, inplastning och hantering

Paketkonserveringen svarar idag för mer an hälften av ensileringen i Sverige, Norge och Finland.
Ekonomin i paketkonserveringen beror av följande faktorer:

  • Vidmakthålla god hygienisk kvalitet.
  • Utnyttja pressens förmåga att fylla presskammaren och skapa välformade balar.
  • Upprätthålla balens packningsgrad med garn alternativt nät av god kvalitet.
  • Täcka balen med sträckfilm av god kvalitet och använda en inplastare som ger rätt försträckning och överlappning. Antalet lager måste anpassas efter grödans utvecklingsstadium/grovlek.
  • Hantera balen varsamt och lagra den så att fåglar och möss utestängs.

Konservering av vall i paket underlättas av att grödan är skördad vid rätt tidpunkt (knoppning/ axskjutning) och förtorkad till ca 50% torrsubstanshalt. Den veka grödan underlättar hög pressningsgrad och motverkar punktering av plasten. Den höga TS-halten underlättar hög pressningsgrad och förhindrar negativ bakterietillväxt. Blötare grödor konserveras med tillsatsmedel för att bibehålla god hygienisk kvalitet.
Presskammaren kan inte pressa ut vatten - en blöt gröda tar mer plats och ger höga konserveringskostnader (70-80 öre per kg TS). En väl förtorkad gröda ger mycket konkurrenskraftiga konserveringskostnader (25-30 öre per kg TS).
Pressarnas förmåga att sönderdela och packa hårt skiljer mellan fabrikat. Välj en lämplig press för ensileringen!

Väl genomförd garnlindning alternativt inpackning med nät av god kvalitet vidmakthåller balens packningsgrad, underlättar inplastningen och förbättrar konserveringsresultatet. Dålig inlindning genom för få varv av garn/nät kan skapa onödiga förluster genom svamptillväxt i balen. Gräs lägger sig då mellan plastlagren vid inplastningen och leder in luft i paketet.
Ensilering är konservering utan syre. Paketkonserveringen idag innebär att du kan pressa och paketera din gröda inom ett par/tre minuter. Det klarar ingen annan metod. Men det gäller att bibehålla tätheten. En normal gröda skördad och förtorkad till ca 40% TS erhåller en bra täthet med sex lager modern sträckfilm.
Onormala förhållanden, till exempel blöta och förvuxna grödor är mycket tuffare mot plasten och kräver särskild uppmärksamhet. Det gör även sent skördat gräs i fyrkantiga paket där strån ofta är vassa som knivar. Undvik att skörda sent — det är inte tekniken till för och det kostar onödigt kraftfoder.
Hantering och lagring handlar om sunt förnuft. En välpressad rundbal med måtten 120x120 cm innehåller foder för ca 300 kronor vid ett produktionsvärde av en krona per kg TS. Balen är med andra ord väl värd en kärleksfull hantering och lagring utan flyganfall eller musinvasion. Studier vid SLU och utförda vid Kungsängens forskningscentrum visar att konservering och lagring i en balgård omgiven av nät runt och över lagret reducerar näringsförlusterna till 3-5%! En vanlig tornsilo ger ca 10-15%.
Utnyttja tekniken och möjligheten att konservera bra foder till rimlig kostnad.

AB POLY-PRODUKTER

Skandinaviens ledande tågvirkesföretag grundat år 1967.

Stort sortiment, innovativa produkter och snabba leveranser är kännetecknande för oss.

SENASTE NYTT

Bild för pressrelease Power Pro - för den krävande miljövännen Bild för pressrelease Det UNI-ka pressgarnet med längst körtid och optimal styrka: för alla moderna fyrkantspressar. Bild för pressrelease POWER FOLIE - Tunnare men starkare plansilofolie Bild för pressrelease SiloPower - Den nya generationens ensilageplast! Bild för pressrelease Poly Classic HD - Den nya generationens rundbalsnät Bild för pressrelease Sträckfilm för minibalar - nu med den senaste 5-lagerstekniken !
Följ oss på MyNewsdesk!