HUND

Algblomning hund

Algblomning och hund

Denna artikel är framtagen i samarbete med Lassie. En digital djurförsäkring.

Vad är algblomning?

Algblomning sker när planktonalger växer intensivt under kort tid och bildar stora populationer. Algblomning kan förekomma i både hav, sjöar och andra vattendrag, ofta där vattnet är stillastående. Det vanligaste är att algerna blommar nära vattenytan då solljuset är som skarpast där.

När sker algblomning?

Algblomning sker oftast under högsommar och i början på hösten då vattnet är varmt och näringsrikt. Vid blomning kan vattnet få en grumlig, gulaktig eller grön yta. Men det kan förekomma farlig algblomning trots att vattnet ser rent ut.

Algblomning och hund

Om din hund exponeras för algblomning kan det leda till att din hund drabbas av algförgiftning, som faktiskt kan vara dödlig. Förgiftningen kan orsaka skador på hundens inre organ, ge cirkulatorisk påverkan och i värsta fall leda till att hunden avlider. Olika symptom kan uppstå och kan skilja sig beroende på mängden toxin från algerna. Symptomen kan komma mycket snabbt, och i allra värsta fall kan hunden avlida redan inom en timme efter det att den exponerats för gifterna.

Symptom algförgiftning

  • Kräkningar
  • Diarré
  • Skakningar
  • Svaghet
  • Bleka slemhinnor
  • Kramper
  • Medvetslöshet

Vad gör jag?

Misstänker du att din hund har drabbats av algförgiftning gäller det att agera mycket snabbt, och ta dig till närmaste veterinär. Oavsett om det bara är en misstanke på grund av att hunden badat där algblomning förekommer, eller om hunden påvisat symptom i samband med bad. Bättre att agera en gång för mycket än för lite. Finns tiden kan det vara bra att duscha av hunden med rent vatten för att få bort gifterna från pälsen.

På väg till veterinären bör du ringa och förvarna att du är på väg med en misstänkt algförgiftning. Du bör även se till att hunden inte kan slicka sig på pälsen på vägen, då det kan finnas gifter kvar. Trä på hunden en halskrage om du har en, annars kan du linda in hunden i en handduk eller något annat, alternativt att du håller i hunden.

Låt sedan veterinären sköta sitt jobb så gott det går. Tyvärr finns det inget botemedel mot denna typ av gift, men veterinären kan ge understödjande behandling. Det är därför viktigt att komma till veterinär så snabbt som möjligt.

Förebygg förgiftning

Du kan förebygga en förgiftning genom att vara påläst och skapa dig en god bild av hur vattnet ser ut där du befinner dig. Finns det några synliga alger i vattnet? I så fall bör varken du eller din hund bada där. Du kan även kolla på SMHIs hemsida eller havochvatten för att se om det finns några kända fall av algblomning där just du är.

Lämna ett svar