Knyta knop

Vilken knop vill du lära dig?

Knyta knop

Vilken knop vill du lära dig?

Pålstek

Pålsteken, eller “Kungen bland knopar” som den också ibland kallas, är en av de vanligaste knoparna. Vill du knyta en knop med en fast ögla så är det en pålstek du ska slå. Det är en stark och pålitlig knop då den aldrig löper. Den är lätt att få upp även efter hög belastning, till skillnad från många andra knopar som kan dra åt sig hårt. Pålsteken används ofta vid förtöjning.

Pålstek steg 1
Pålstek steg 2
Pålstek steg 3
Pålstek steg 4

Dubbelt halvslag

Dubbelt halvslag är en enkel och stark knop, som oftast används vid förtöjning vid pollare, ring eller träd. Ett tips är att dra linan två varv innan du knyter knopen. Detta gör att själva knopen avlastas en aning, då den kan dra åt sig hårt vid hög belastning. Tänk på att denna knopen kan gå upp vid ojämn belastning.

Dubbelt halvslag steg 1
Dubbelt halvslag steg 2
Dubbelt halvslag steg 3
Dubbelt halvslag steg 4
Dubbelt halvslag steg 5

Skotstek

Skotsteken är en knop där man knyter ihop två linor. Den är extra användbar för att knyta ihop två linor av olika storlek. Skotsteken används ofta på segelbåtar för att knyta ihop skotlinan med seglens skothorn. Skotsteken ger en säkrare hopfästning än till exempel råbandsknopen med de flesta material. Det går även utmärkt att använda skotstek vid hopfästning av två linor där ena linan har en fast ögla.

Skotstek steg 1
Skotstek steg 2
Skotstek steg 3
Skotstek steg 4

Råbandsknop

Råbandsknopen är en knop som bör användas till att binda runt eller om någonting. Men allt för ofta används den för att binda samman två linor, vilket man absolut aldrig ska göra! Råbandsknopen är inte en säker lösning för detta. Vill du binda samman två linor ska du använda dig utav skotsteken.

Råbandsknop steg 1
Råbandsknop steg 2
Råbandsknop steg 3
Råbandsknop steg 4

Överhandsknop

Överhandsknopen är en mycket enkel knop. Den är mycket användbar som stoppknop, för att till exempel en lina inte ska löpa igenom en ögla. Vid hög belastning kan knopen dra åt sig hårt och bli svår att öppna.

Överhandsknop steg 1
Överhandsknop steg 2
Överhandsknop steg 3

Ankarstek

Ankarsteken används oftast till att fästa ankarlinan i ankaret eller i en ring.