Lantbruk

Ensileringsråd – Balar

Rundbalar och fyrkantsbalar – råd om pressning, nätning, inplastning och hantering

Paketkonservering svarar idag för mer än hälften av all ensilering i Sverige, Norge och Finland. Ekonomin i paketkonserveringen beror på följande faktorer:

  • Vidmakthålla god hygienisk kvalitet.
  • Utbyttja pressens förmåga att fylla presskammaren och skapa välformade balar.
  • Upprätthålla balens packningsgrad med garn alternativt nät av god kvalitet.
  • Täcka balen med sträckfilm av god kvalitet och använda en inplastare som ger rätt försträckning och överlappning. Antalet lager måste anpassas efter grödans utvecklingsstadium/grovlek.
  • Hantera balen varsamt och lagra den oåtkomligt för fåglar, möss och katter.

Konservering av val i paket underlättas av att grödan är skördad vid rätt tidpunkt (knoppning/axskjutning) och förtorkad till ca 50% torrsubstanshalt. Den veka grödan underlättar hög pressningsgrad och motverkar punktering av plasten. Den höga TS-halten underlättar hög pressningsgrad och förhindrar negativ bakterietillväxt. Blötare grödor konserveras med tillsatsmedel, för att bibehålla god hygienisk kvalitet. Presskammaren kan inte pressa ut vatten – en blöt gröda tar mer plats och ger höga konserveringsmetoder (70-80 öre per kilo TS). En väl förtorkad gröda ger mycket konkurrenskraftiga konserveringskostnader (25-30 öre per kilo TS). Pressarnas förmåga att sönderdela och packa hårt skiljer mellan fabrikat. Väl en lämplig press för ensilering!

Ta hand om ditt foder och spara pengar

En väl genomförd garnlindning alternativt inpackning med nät av hög kvalitet vidmakthåller balens packningsgrad, underlättar inplastningen och förbättrar konserveringsresultatet. Dålig inlindning genom för få varv garn och nät kan skapa onödiga förluster genom svamptillväxt i balen. Gräs lägger sig då mellan plastlagren vid inplastningen som leder in luft i balen.

Ensilering är konservering utan syre. Paketkonservering idag innebär att du kan pressa och paketera din gröda inom några minuter, vilket ingen annan metod klarar av. Dock är det viktigt att bibehålla tätheten. En normal gröda skördad och förtorkad till ca 40% TS erhåller en bra täthet med sex lager modern sträckfilm. Onormala förhållanden, till exempel blöta och förvuxna grödor är mycket tuffare mot plasten och kräver särskild uppmärksamhet. Det gör även sent skördat gräs i fyrkantiga paket där strån ofta är vassa som knivar. Undvik att skörda sent – det är inte tekniken till för och det kostar onödigt kraftfoder. Hantering och lagring handlar om sunt förnuft. En välpressad rundbal med måtten 120×120 cm innehåller föder för ca: 300 kr, vid ett produktionsvärde av en krona per kg TS. Balen är med andra ord väl värd en kärleksfull hantering och lagring utan flyganfall eller musinvationer. Studier vid SLU, utförda vid Kungsängens forskningscentrum visar att konservering och lagring i en balgård omgiven av nät runt och över lagret, reducerar näringsförlusten från 3-5%! En vanlig tornsilo ger ca 10-15%. Utnyttja tekniken och möjligheten att konservera bra foder till en rimlig kostnad!

Lämna ett svar