LANTBRUK

Ensileringsråd – Vallfoder

Så ger konserverat vallfoder friska djur med god produktion

Både nötkreatur och hästar mår bäst av en stor och sund giva av välkonserverat hö eller ensilage. Detta uppnår du genom att förbereda sådd och skörd av vallen på ett riktigt och ordentligt sätt. Idag finns bra slåtterutrustning för att skörda vallen utan inblandning av jord och gamla skörderester,  om vallen är tilljämnad/vältad och utan jordvallar och gödselhögar. En ren gröda ger en god hygienisk kvalitet – en nedsmiltad gröda ger sjuka djur och dåliga livsmedel. Ensilage utgör huvuddelen av det konserverade vallfodret (ca 80%).

Ensilage har många fördelar framför hö:

  • Mindre väderberoende – ger god möjlighet att skörda vid rätt näringsvärde för djuret.
  • Lägre förluster av näringsämnen för skörd till foderbord – spar kraftfoder.
  • Förhindrar sporbildande bakterie-och svamptillväxt motverkar “hästhostan”.
  • Ger flexibla och kostnadseffektiva konserverings-och hanteringsmöjligheter.

Ensilage kräver syretät lagring; väl packade och täckta torn-plansilos alternativt välformade och pressade balar, noggrann inplastning med modern 7-skiktsplast och skyddad lagring. Luft ger stora förluster och dålig foderhygien.

Skörd och förtorkning:

När grödan är slagen börjar den sakta brytas ned av enzymer och mikroorganismer. Krossning vid skörden och spridning av grödan till en luftig sträng ger en snabb och jämn upptorkning med lägsta möjliga förluster. Tjocka strängar bör vändas/konditioneras för att undvika näringsförlust. Varning: En blöt strängbotten är en säker grogrund för bakterier av olika slag – pressa aldrig blöta strängar utan goda konserveringsmedel!

Inläggning, packning och täckning i plansilo:

Så snart grödan förkortas över pressvattengränsen (30% TS i plansilon och 40% TS i tornsilon) ska grödan in i silon, packas väl och täckas med omsorg. Fördelning och packning av grödan i silon är det mest känsliga och viktiga momentet. Skynda långsamt och låt inte transportkedjan hetsa packningsjobbet – det är NU du förhindrar värmebildning i silon.

Täckning i silon har två viktig uppgifter:

  • Utesluta luften – syret.
  • Motverka värmestress  -förhöjd temperatur i silon.

Plansilofilm av hög kvalitet löser båda problemen. Det är dessutom viktigt att tynga ned plasten så att den inte ligger och fladdrar och pumpar in luft. En kraftig täckväv ger ytterligare skydd mot foderskador. En billig investering för bra foder.

Lämna ett svar