#Yespolyropes

Vi älskar att se dina bilder på våra produkter! Det kan hända att vi ber om lov att få använda dessa bilder i marknadsföringssyfte i våra egna kanaler för att publicera dem på vår hemsida, facebook, instagram, blogg, nyhetsbrev samt övriga kommunikationskanaler.

Genom att besvara vår förfrågan med hashtaggen #yespolyropes, godkänner du fäljande:

Du ger AB PolyProdukter (org nummer:556563-6353) med varumärke Poly Ropes en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder som du svarat #yespolyropes till att användas i marknadsföringssyfte i samtliga kommunikationskanaler.

Härmed intygar du att:

  1. Du äger alla rättigheter till dina bilder.
  2. Du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri.
  3. AB Poly Produkter inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du AB Poly Produkter från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immatriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed befriar du och accepterar att hålla AB Poly Produkter och alla personer som handlar för AB Poly Produkters räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke att dela dina bilder med oss, behöver du kontakta oss och meddela detta. Detta gör du genom att skicka ett mail till info@poly.se och en skärmdump på den bilden det berör.

Genom att svara #yespolyropes på Instagram så godkänner du alltså att du har läst och förstått ovanstående villkor. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående detta genom att maila till: info@poly.se