1. AB POLY-PRODUKTERS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

1.1 Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

1.2 Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?

AB Poly-Produkter, org.nr 556563-6353 med adress Redegatan 9, 426 77 Göteborg, telefonnummer 031-28 90 70 är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att vår leverantör av betalningslösning (Svea), behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomfört köp och är själva ansvariga för deras behandling. Frågor? Kontakta oss på info@poly.se

1.3 Behandling av personuppgifter:

”Behandla” är ett vitt begrepp. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. Poly-Produkter behandlar dina personuppgifter lagenligt. I de fall där vi begär ett samtycke, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, och som vi samlar in via vår webbplats.

1.4 Vem eller var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss.

2. Personuppgifter som du lämnat till oss:

När du gör ett köp hos oss i vår e-handel kommer du att delge viss information om dig till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt-och adressuppgifter, dina personliga preferenser och ditt telefonnummer.

2.1 Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Poly. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

 • För att försäkra oss om att betalningen går igenom kommer vår betalningsleverantör få tillgång till dina personuppgifter.
 • För att kunna leverera dina produkter till din adress eller utlämningsställe, och för att hantera returer kommer vi dela dina personuppgifter med fraktleverantörer.
 • För att inhämta och publicera recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna. Du kan avböja från Trustpilot genom att klicka på denna länk: https://support.trustpilot.com/hc/sv/articles/204024733-E-mailinbjudningar-avregistrering-och-%C3%A5terregistrering
 • För att göra hemsidan anpassad och relevant för dig, samt kunna marknadsföra relevanta produkter delar vi dina personuppgifter med de som förser oss med marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.
 • Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

2.2 Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Poly.se

2.2.1. 1, För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).
 • Adresskontroll mot externa källor, t ex Folkbokföringen.
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt.).
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Vi använder ditt namn, din e-mailadress, leveransadress, hemadress och telefonnummer (”dina kontaktuppgifter”) för att kunna administrera ditt köp och för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om dina kontaktuppgifter inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra ditt köp eller i övrigt uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vi behandlar även dina kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt köp för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation och garanti. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp.

2) För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge behörighet att logga in.
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Göra det möjligt att följa köphistorik.
 • Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Laglig grund: Registrerade kunder – berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Användarnamn och lösenord.
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Adressuppgifter från externa källor, t ex Folkbokföringen.

3) För att kunna hantera kundtjänstärenden

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon, e-post eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Kunna göra identifikation.
 • Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem.
 • Personnummer

4) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen)

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut, eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor.
 • Personnummer
 • Betalningsinformation

5) För att kunna använda direktmarknadsföring via digital post (t.ex. e-post och/eller sms)

Laglig grund: Berättigat intresse – Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna erbjuda relevant direktmarknadsföring

 • CRM-ID
 • E-post
 • Förnamn
 • Mellannamn
 • Efternamn
 • Mobilnummer
 • Födelsedatum

3. Betaltjänster

Faktura

Vid betalning med faktura samarbetar vi med SVEA Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättningen för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av AB Poly-Produkter överlåtna till Svea Ekonomi AB.

Sedvänlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsräntan utgår med 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Delbetala

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr. 10,55 %.

Kort

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DDS-certifierade kortbetalningslösning.

Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället.

Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningen på nätet 3D-Secure – en standard framtagen VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

4. Marknadsföring av våra produkter via elektronisk post (t.ex. e-post och sms)

I samband med att du genomför ett köp på Poly.se kan vi komma att använda din e-postadress och/eller ditt telefonnummer för direktmarknadsföring via e-post och/eller sms, för att skicka relevanta erbjudanden och nyheter. Vi kommer även att skicka ut direktmarknadsföring via e-post om du själv har begärt att få detta via särskilt formulär på vår hemsida.

5. Var behandlas dina personuppgifter geografiskt?

Poly-Produkter behandlar generellt dina personuppgifter inom EU/EEA men i enskilda fall använder vi oss av leverantörer från länder utanför EU/EEA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EEA säkerställer Poly-Produkter att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå. Poly-Produkter överför dina personuppgifter till USA, till vår recensionsleverantör samt våra leverantörer som tillhandahåller tjänster för att marknadsföra relevanta produkter och för att göra poly.se så relevant som möjligt för dig som kund.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera ditt köp eller för att fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt köp eller fullgöra vårt avtal.

Köp:

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Efter att du har genomfört ett köp på Poly.se kan vi komma att använda din e-postadress och/eller telefonnummer för direktmarknadsföring via digital post. Dina uppgifter lagrar vi i 36 månader, om du inte själv kontaktar oss för att få din data raderad.

Marknadsföring:

Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföring via digital post (e-post eller sms) från oss kommer vi att spara dina uppgifter för detta ändamål, tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig, eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta att behandla dina personuppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg och att vi raderar personuppgifterna i fråga. Så tillsvida att vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du meddelar oss att du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandling av dina personuppgifter för dessa ändamål och radera berörda personuppgifter. Så tillsvida att vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad en gång per kalenderår få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha denna information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig till oss per post. Den kan alltså inte skickas in per e-post.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Tänk på…

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med oss, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Internets snabba utveckling innebär ibland att det ibland kan bli nödvändigt att ändra vår behandling av persondata. Därmed behåller vi oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av persondata. Om vi gör detta, kommer vi att korrigera datumet för ”senast uppdaterad” nertill på webbsidan. Vid omfattande ändringar kommer vi att meddela dig.

Senast uppdaterad 2021-05-20

1. OM COOKIES PÅ POLY.SE

Poly-Produkter använder cookies på poly.se för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse. Utifrån kunskap om hur webbplatsen används kan vi också utveckla webbplatsen och göra den ännu bättre. På denna sida hittar du information om hur vi använder cookies.

1.2 Cookies:

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparar din webbläsare eller enhet. Cookies lagras i din dator när du besöker vissa webbsidor. Cookies varken innehåller eller samlar in information av sig själva. När de läses in av en server via en webbläsare kan de dock ge information som gör det lättare att tillhandahålla en mer användarvänlig tjänst.

Det är bara webbplatsen som sparat cookien som kan läsa den. En cookie kan inte skada din dator, kan inte innehålla virus eller programkod och går inte att koppla till enskild person eller IP-nummer.

För att du ska kunna använda hela vår webbplats måste cookies installeras. Om du avaktiverar en cookie som har installerats kan du förmodligen fortfarande surfa på webbplatsen men vissa funktioner kan då ha avaktiverats. Cookies aktiveras automatiskt i de flesta webbläsare. Observera att om du inte gör några ändringar innebär det att du accepterar standardinställningarna för webbläsaren och samtycker till att cookies används. Om du inte samtycker kan du ändra webbläsarens inställningar och begränsa eller inaktivera cookies.

1.3 Vad används cookies till?

Poly-Produkter använder cookies på poly.se för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om hur du som besökare använder sajten. Cookies används även för att spara funktionella inställningar som språk och andra uppgifter. Genom att använda poly.se (Poly-Produkters webbsida) samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Vi använder även cookies för att rikta relevant marknadsföring till dig., exempelvis vid s.k. retargeting, vilket innebär att efter ett besök på poly.se kan annonser från Poly-Produkter visas på andra webbplatser som du besöker.

1.4 Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Poly-Produkter använder informationen för statistikändamål, följa vad besökaren gör på webbplatsen samt för att förbättra och göra upplevelsen mer personlig. Det finns två typer av cookies, permanenta och sessionscookies.

 • Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämds tid.
 • En sessioncookie lagras på din dator så länge du är inne på en webbsida. Så fort du stänger ner webbläsaren försvinner sessionscookien.

1.5 Hur används cookies?

Poly-Produkter använder cookies för att förbättra och anpassa webbplatsen efter dig som besökare. Exempel på funktioner som påverkas av cookies är:

 • hantering av köp, inlogg till ditt kundkonto och varukorgen.

Cookies hjälper också till att lagra viss information som anpassar reklam och erbjudande för att ge dig som besökare en mer personlig och relevant upplevelse.

Vi använder Google Analytics som kan associera information om dig som besökare med information från inloggade Google-användare som har gett samtycke till personaliserad annonsering. Informationen kan innehålla uppgifter om slutanvändarens sökhistorik och data från webbplatser som samarbetar med Google. Informationen används för att ge oss aggregerade och anonymiserade insikter om användarens beteende mellan olika enheter. När du använder vår sajt och accepterar spårnings-cookiehantering samtycker du till sådan användning. Du kan komma åt och/eller radera sådan information via Googles My Activity.

Permanenta cookies används exempelvis för att lagra personliga inställningar som gjorts på www.poly.se. Detta gör att du slipper repetera samma sak varje gång du besöker vår webbplats. Sessionscookies används för att sammanställa statistik över användandet på sajten.

Genom att använda Poly-Produkters webbplats och/eller genom att godkänna vår integritets och cookiepolicy, samtycker du till vår användning av cookies. Vänligen notera att om du väljer att avstå cookies genom att använda någon form av blockerare, kommer du inte kunna genomföra köp på www.poly.se. Även övrig funktionalitet på sajten kan vara begränsad.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av det under säkerhetsinställningar i din webbläsare. Observera att det när som helst går att radera cookies manuellt från din hårddisk.

1.6 Måste jag acceptera cookies?

Du bestämmer själv om och i vilken utsträckning du vill tillåta att cookies får åtkomst till din dator. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Alla webbläsare är olika, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Väljer du att avaktivera cookies kan vi inte garantera att samtliga funktioner på poly.se fungerar.

1.7 Vilka cookies använder poly.se

Grundläggande funktionalitet:

Poly-Produkters e-handelsplattform sätter cookies för att grundläggande funktionalitet på sajten, som t.ex. varukorgen och kassan etc. ska fungera korrekt.

Funktionscookies:

För att kunna möjliggöra inloggningsfunktioner och möjligheten att beställa produkter använder vi funktionscookies. Dessa cookies används för att vår webbsida ska fungera korrekt. Vi använder dessa cookies för att:

 • De produkter du lägger i varukorgen ligger kvar där
 • De uppgifter du anger i samband med beställningen sparas
 • Gatuadressen läggs till om du anger ett postnummer
 • Du kan välja olika sätt att få din beställning levererad
 • Du kan välja olika sätt att betala för din beställning
 • Du kan handla säkert online hos Poly.se
 • Dina webbläsarinställningar kan sparas för att optimera hur webbplatsen visas på skärmen
 • Sidanvändningen på webbplatsen sparas, så att du kan gå fram och tillbaka till tidigare besökta sidor
 • Språk och land sparas så att du inte behöver välja språk och land igen
 • Du har möjlighet att spara dina inloggningsuppgifter så att du inte behöver ange dem igen
 • Betalsättet kan sparas, så att det är förinställt nästa gång du handlar

Annonsering och marknadsföring:

Dessa cookies används för att kunna visa dig som besökare meddelanden som personanpassas utifrån ditt nätbeteende. Vi analyserar ditt nätbeteende för att kunna göra våra personliga meddelanden så relevanta som möjligt. Vi kan visa dessa personanpassade meddelanden på vår webbplats eller utanför vår plattform. Vi använder flera olika annonsplattformar där du kan se dessa personanpassade meddelanden. Slutligen analyserar vi ditt beteende och din profil för att hitta andra som dig och förhoppningsvis även få dem intresserade av oss. Tack vare våra annonscookies kan vi:

 • Generera annonser som är anpassade efter dig.
 • Förhindra att du får se samma annonser varje gång.
 • Förhindra att du får se annonser för produkter du precis har köpt.
 • Se om du har reagerat på annonsen. Du kan göra detta till exempel genom att titta på en video, klicka på en annons, svara på ett meddelande på Instagram eller liknande.
 • Se om du gjort en beställning efter att du visat eller klickat på en annons
 • Se om onlineannonser får dig att köpa något på Polys webbshop.
 • Kontakta andra personer med samma beteende eller profil som du och göra dem intresserade av att besöka Polys webbplats.
 • Poly använder bara annonscookies om du har tillåtit det. Från det ögonblick du återkallar din tillåtelse att använda och spara annonscookies kan annonser fortfarande visas, men annonserna är då slumpmässiga.

Vi använder dessa tredjepartcookies:

Tredjepartscookies är cookies som en extern part placerar i din enhet via inbäddat innehåll eller använder en delningsknapp från Facebook eller Youtube. Poly-Produkter hanterar inte dessa cookies, läs mer på respektive hemsida för tredje part för mer information om hur dessa hanteras:

 • Google Ads – För annonsering i Google.
 • Google Ads Remarketing – Används för remarketing.
 • YouTube – Vi använder oss av olika Youtubevideos på sajten.
  Googles Integritetspolicy
 • Facebook Ads – en cookie sätts för att anpassa annonsinnehållet i Facebooks annonseringsprogram.
 • Instagram – Vi länkar mellan Instagram och sajten.
  Facebooks Integritetspolicy
 • Sleeknote – För skapande av personliga popups på webbsidan. Information som vi samlat in om dig sparas i 12 månader, information som du har lämnat själv till oss sparar vi i 3 månader.
  Sleeknotes Integritetspolicy
 • APSIS One – För direktmarknadsföring via elektronisk post (e-post och sms). Information som vi samlat in om dig sparas i 36 månader.
  Information som du har lämnat själv till oss sparar vi tills du själv meddelar oss annat.

  Apsis integritetspolicy

Analyscookies: 

Vi samlar in statistik om våra användare i syfte att förbättra vår webbplats. Vi använder cookies för att:

 • Spåra antalet besökare på webbplatsen och jämföra statistisk information
 • Utföra analyser, så att vi kan göra besöket på våra plattformar så tillfredsställande som möjligt för våra besökare
 • Optimera flera Google-tjänster som Google Analytics
 • Optimera våra webbplatser i allmänhet

Google Tag Manager – används för att hantera spårning på sajten.

Google Analytics – för att analysera hur besökarna använder sajten sätter Google Analytics cookies för att spåra vad besökarna gör. Här kan du läsa mer om hur de används. Vi anonymiserar IP och transaktions-id i spårningen. Datan lagras enligt följande: _utma = 2 år, _utmb = 30 minuter, _utmc = sessioncookie (tas bort då du stänger webbläsaren).

1.8 Hur tar jag bort cookies?

Om du inte vill använda cookies kan du stänga av det under fliken inställningar i din webbläsare (se webbläsarens hjälpsidor för mer information). I webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade cookies från andra webbplatser du besökt.

Ta bort cookies, PC: använd kortkommandot CTRL+SHIFT+Delete

Ta bort cookies MAC: klicka på den webbläsare du använder dig av:

Google Chrome

Internet Explorer

Safari

Mozilla Firefox

Opera

Flash cookies

1.9 Mer om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ha rätt att vägra sådan användning.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats och på: www.minacookies.se

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om hur vi använder cookies.

Övrigt

Vi behåller oss rätten till ändringar i webbplatsen utan ytterligare meddelande och reserverar oss för feltryck. Vi fråntar oss allt ansvar för skador som kan uppkomma då varor från Poly-Produkter använts av konsumenten på ett felaktigt sätt.

Senast uppdaterad 2021-05-21