BÅTLIV

Monteringsanvisning för Bojlina POLY-SAFE

Monteringsanvisning av Bojlina POLY-SAFE

Vid leverans ingår samtliga komponenter som bilden visar.

Den första delen av linan d.v.s. hela vägen från schackeln och rörkauset till wirelåset som sitter ovanför flytkroppen är redan fabriksmonterat. Därefter får du själv anpassa längden upp till din boj och följa våra splitsinstruktioner som följer.

Flytkroppens placering kan du avgöra själv men syftet är att du skall ha den monterad så att ingen del av linan ligger i havs-/sjöbotten och förstör vegetationen runt bottentyngden.

Splitsinstruktioner

  1. Markera 60 cm in på linan. Här pressar du in linänden så du har två kardeler på vardera sidan.
  2. Lägg i kausen och strama till ordentligt.
  3. Linänden skall nu in igen ca 5 cm från första insticket. Obs! två kardeler på vardera sida.
  4. Ytterligare ett instick 5 cm från det tidigare.
  5. Ytterligare ett instick 5 cm från det tidigare.
  6. Den fria änden skall sticka ut ca 10 cm och nu skall du säkra upp din “skomakarsplits” med ett wirelås så att linan inte kan vandra tillbaka till följd av ryck och olika typer av belastningar. Dra till låset ordentligt och placera helst låset så nära utgången av din egenhändiga splits. Det är en fördel om du lägger en liten tagling vid markering X i syfte att låsa fast kausen riktigt ordentligt.
  7. Till sist… koppla på din sista 20mm-schackel och anslut till bojen!

Köp ditt eget exemplar av bojlina Poly-Safe

Lämna ett svar