Båtliv

Vad är en skotlina?

Vad är en skotlina?

Det är en fråga som många inom båtlivet säkerligen har frågat sig. För att sammanfatta det i en mening: En skotlina är en lina som håller masten i ett visst läge på din segelbåt. Kallas oftast ett skot.

En lite mer ingående förklaring för den vetgirige kommer här.

Skot används för att sätta segel

Skotlinor är linor som används för att sätta segel. Det kan finnas flera skotlinor på en segelbåt, till exempel storskot och genuaskot. Dessa skot fäster du sedan i respektive segel, och med hjälp av dessa kan du justera ditt segels vinkel mot vinden.

Hur justerar du din skotlina?

Med hjälp av olika winschar och avlastare. För att ta in seglet winschar du in linan. Detta kallas även att skota. När du anser att du har skotat tillräckligt fäster du linan i en avlastare. När du winschar in skotet ska detta alltid göras medurs.

Skotlinan fästs i seglets skothorn. Något som enklast förklaras som en öljett i seglet. Dessa öljetter sitter i seglets hörn. Där fäster du skotlinan och därefter ska du ha en lina på respektive sida av sittbrunnen för att kunna justera seglet. Skoten kan fästas olika beroende på segel, men principen är den samma.

Ett skot är oftast tillverkat i polyester

En skotlina är oftast tillverkad av polyester i både hölje och kärna. För dig som vill ha maximal styrka med minimal töjning finns det skot med Dyneemakärna.

Vilken tjocklek på skotlinan ska jag ha?

Detta är en fråga som väldigt ofta ställs till oss och det är en fråga vars svar beror på din winsch och avlastare. Om din winsch är godkänd för rep mellan 8-12mm ska du välja ett rep i dessa dimensioner. Ju tjockare skotlina, desto mer rep att slita på och skönare att hantera.

Vi hoppas att du fick svar på din fråga “Vad är en skotlina?” genom att läsa denna artikel. Och kom ihåg….

  • En skotlina, eller ett skot som det även kallas. Används för att sätta segel.
  • På en båt kan det finnas flera skot, som tillexempel storskot och genuaskot.
  • Utgå alltid ifrån winsch och avlastare när du väljer skot.

Vilken längd på repet behöver jag?

Typ Längd
Storskot Båtlängd x 2,5 m
Genuaskot Båtlängd x 1,0 m
Fockskot Båtlängd x 0,5 m
Gajar Båtlängd x 2,2 m
Cunningham Bomlängd x 1,0 m
Kick Bomlängd x 2,0 m
Uthal Bomlängd x 2,0 m

Lämna ett svar