LANTBRUK

Hur vi arbetar för ett mer hållbart lantbruk

Tack för att du klickat dig vidare till denna artikel. Med några stycken text vill vi förklara hur du med små enkla medel kan minska dagens plastförbrukning med 1500 ton. Och låta de 75 st långtradare som annars skulle fraktat plast, frakta något annat.

Hur ser plastförbrukningen ut?

Vi tillhandahåller sträckfilm (även kallat ensilageplast) i tjocklekar som 19, 21, 22 och 25 my. Den sistnämnda plasten är den grövsta och har dessutom störst negativ påverkan på miljön. Vi ska strax förklara varför. Idag verkar dock 25 my vara den vanligaste sträckfilmen som bönder runt om i vårt avlånga land använder. Med den här artikeln vill vi utifrån våra egna iakttagelser lyfta miljöfrågan, och varför du bör byta från 25 my till 21 my tjock plast.

Det är ibland nödvändigt med grov plast

19 my sträckfilm är ur miljösynpunkt bättre än 25 my, eftersom det per automatik blir mindre mängd plast per rulle som produceras, och kommer ut i naturen. Dock kan 25 my ensilageplast i vissa fall vara nödvändigt att använda vid första skörden, eftersom gräset inuti balen kan vara vasst. Dock är detta ovanligt. Vanligtvis räcker en 22 my plast för att klara av grövre foder och ändå säkerställa en bra foderkvalité.

Sträckfilmens egenskaper blir bättre med dagens teknik

Med dagens teknik vet vi att utvecklingen går framåt i alla branscher, och så gör även plasttillverkningen. Vi vill därför höja en hand för att 19 och 21 my i är tillräckligt bra, för att du ska få ett utmärkt foder. I en tunnare plast är råvarusammansättningen annorlunda i jämförelse med en grövre plast, utan att produkten försvagas eller försämras. Jämför med biltillverkningen, kanske en av de branscher som idag utvecklas snabbast. Plåt förr i tiden var ca 1mm grov, men med dagens teknik vet vi att plåten på bilarna blir tunnare och tunnare utan att tappa sina viktigaste egenskaper. På samma sätt är det med sträckfilm.

Balens täthet ökar med 50%

Som vi nämnde tidigare är råvarusammansättningen inte densamma i en tunn sträckfilm (19-22my) jämfört med en grövre 25 my plast. En tunnare plast är starkare och det behöver därför inte läggas fler lager runt balen. Med dagens 21my plast har rivstyrkan och punkteringsstyrkan ökat med 20-30% och baltätheten ökat med 30-50%, som är det viktigaste.

Hur ska vi minska plastförbrukningen?

När vi väljer produkter väljer vi med hjärtat, och gör det vi kan för att underlätta för lantbrukaren i den mån som går, med målet för ett mer hållbart lantbruk. All sträckfilm som vi förser lantbrukare med samlas efter säsongen in av Svepretur som tar hand om plasten på ett hållbart och effektivt sätt. Vi strävar alltid efter att i första hand erbjuda tunnare sträckfilm, då vi tror på den teknik som finns inom plasttillverkningen idag. Kan vi även få ditt förtroende som lantbrukare att testa till exempel en 21my plast har vi tagit ett stort kliv in i framtidens lantbruk.

Vad händer framöver?

Vi kommer tillsammans med våra leverantörer och återförsäljare säsongen 2020 erbjuda ett färgglatt alternativ av tunnare sträckfilm. Där du som lantbrukare kan pryda åkrarna i roliga mönster med gul, blå, grön eller rosa plast. En del av intäkterna för plasten går oavkortat till cancerfonden.

Tycker du detta var intressant? Då kan du läsa vidare om vårt miljövänligare rundbalsnät GreenWrap.

Lämna ett svar