Båtliv

Så splitsar du en HMPE/Dyneema-lina

Splitsad utgödslingsrep

Så splitsar du en HMPE/Dyneema-lina

Att splitsa rep är något som alla kan lära sig. Beroende på typ av rep finns det olika svårighetsgrader. Att splitsa en HMPE/Dyneema-lina är bland det enklaste som du kan lära dig. I denna videon visar vi hur du gör.

Allt du behöver för att splitsa denna typ av lina är följande:

  • HMPE-linan D100 XTR
  • Linjal
  • En vass kniv eller sax
  • Markeringspenna
  • Splitsnål

Följ dessa steg för att splitsa linan som proffsen

Det första du behöver att göra är att mäta ut hur långt instick du ska ha i linan. Insticket är nödvändigt för att linan splitsen ska behålla styrkan. När du splitsar en HMPE-lina ska du ha 60xdiametern på linan. Om du har en 3mm lina blir det 180mm, alltså 18cm instick.

Markera vid 18cm. Denna markering kallar vi “A”

I nästa steg väljer du hur stor ögla du vill ha. Knip ihop linan för att se storleken på öglan och gör ytterligare en markering som vi sedan kallar “B”.

I nästa steg är det dags att ta fram splitsnålen och öppna upp linan genom att trycka ihop den. Sedan för du igenom splitsnålen i markering A.

Ta den korta delen av linan och trä den med hjälp av splitsnålen igenom linan vi markering B och gå igenom förbi markeringen.

Nu har du gjort själva öglan och det är dags att göra en låsning på linan.

För in splitsnålen i markering A och dra igenom den långa änden. Dra åt öglan så att den sitter bra.

Öppna upp den långa delen av linan, det vi ska göra nu är att gömma den korta delen i linans inre.

Mata ihop den yttre delen över splitsnålen och när du kommit hela vägen upp till öglan kan du sätta en splitsnål där som håller fast den yttre delen.

Ta ut ett antal kardeler av den inre delen för att smalna av innerdelen. Klipp, eller skär av kardelerna och även änden för att få det så bra som möjligt.

Ta loss splitsnålen och dra tillbaka den yttre delen.

Grattis! Du har precis gjort en splits på en HMPE/Dyneemalina.

Lämna ett svar