Båtliv

Skillnaden mellan Toptex Boat Cover och baltäckningsdukar

Skillnaden på Toptex Boat Cover och baltäckningsdukar inom lantbruket

  • Det är stor kvalitetsmässig skillnad på Toptex och övriga fabrikat på marknaden.
  • Toptex Boat Cover är en överlägsen typ av duk i jämförelse med andra lantbruksdukar, speciellt utformad för det krävande båtlivet.
  • Boat Cover erbjuder högre UV-resistens än andra lantbruksdukar.
  • Toptex Boat Cover har 30% högre nötningsstyrka än Toptex baltäckningsduk, som i sin tur har 30% högre nötningsstyrka än andra dukar.
  • Andra fabrikat av dukar visar snabbt tydliga mögel- och fuktskador.
  • Båtar har skarpare kanter jämfört med lantbruksbalarna, vilket kräver mer hållbara material.
  • Boat Cover har en speciell tillverkningsmetod som motverkar söndervittring och förhindrar att skador på duken sprider sig.

Det kommer av naturliga skäl många frågor på den nya presenningen till båtlivet: Toptex Boat Cover. Många funderingar är av precis samma karaktär som på lantbrukssidan där Toptex baltäckningsduk lanserades för ett tiotals år sedan, med de höga krav på mögelfritt och fuktfritt som där råder.  

Toptex Boat Cover är en förädling av Toptex Baltäckningsduk till lantbruket. Det är skillnad på den båtanpassade blåa Toptex Boat Cover och den gröna Toptex Baltäckningsduk till lantbruket. Och det är stor kvalitetsmässig skillnad mot övriga fabrikat på marknaden. Det är inte bara en färgfråga; Boat Cover togs fram var för att ytterligare höja ribban på kvalitet till det krävande båtlivet. 

Nedan visas bilder av andra fabrikat än Toptex och vilka konsekvenser det har fått inom lantbruket. De visar omfattande mögel- och fuktangrepp, och vi tvivlar på att någon båtägare skulle vara villig att acceptera ett sådant resultat av vinterförvaringen för sin båt. 

Toptex Boat Cover är en vidareutveckling av just Toptex baltäckningsduk med ännu högre UV-resistens och ytterligare 30% högre nötningsstyrka än lantbrukets Toptex (som redan där är 30% starkare än övriga fabrikat). Om vi analyserar Boat Cover och andra nu förekommande lantbruksdukar så konstateras följande: 

Efter några månader i hårt väder med fukt, snö och vind så vittrar flera modeller av andra baltäckningsdukar sönder och blir svagare… och svagare. Det blir tämligen snabbt skador/hål som bara blir större och större och då tänker vi på båtarnas lite mer skarpa kanter (till skillnad från lantbruksbalarna mjuka former). Boat Cover är en helt annan typ av tillverkning med ”bonding” för att få alla fibrer att samverka och motverka söndervittring med skador som breder ut sig. För den som testa: gör ett litet hål 10cm från kanten på Boat Cover, stoppa in ett finger och börja dra och slit allt du kan, du har nu mött din överman! 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis erbjuder Toptex Boat Cover betydligt högre kvalitet och hållbarhet än andra dukar inom lantbruket och har utvecklats specifikt för det krävande båtlivet. Med överlägsen UV-resistens och nötningsstyrka samt en speciell tillverkningsmetod som motverkar söndervittring och skadeframkallande spridning är det ett uppenbart val för båtägare som söker pålitligt skydd för sina båtar. 

Bilden nedan visar skador från 7 månaders lagring av balar med annan duk på marknaden. Kraftiga mögelskador. Stora förluster.

Det har till och med blivit svampbildning

Nedan visar en stack med balar efter 7 månaders lagring i regn och rusk med Toptex. Extremt torrt och fint.

Lämna ett svar