Hund

Huggormsbett hos hund

huggormsbett hos hund

Huggormsbett hos hund

Huggormen

Under den varma delen av året är det relativt vanligt med huggormsbett hos hund. I Sverige finns det endast en giftig orm och det är just huggormen, som kännetecknas genom sitt zick-zack-mönster på ryggen. Huggormen är oftast grå eller grå-brun, men det finns även huggormar som är mörkare i färgen.

Skillnaden på huggormens utseende och till exempel snoken är att snoken oftast har en gul fläck precis bakom huvudet, snoken har antingen inget mönster alls på kroppen eller så har den ett mjukare och rundare mönster. Huggormens pupill är svart och vertikal, ungefär som kattens ögon, medans snokens ögon är runda. De flesta huggormar blir runt 60 cm långa, men många blir längre än så.

Orsak till huggormsbett hos hund

En huggorm kan bita i självförsvar om den känner sig trängd eller hotad. Alla huggormsbett innehåller dock inte något gift, ibland kan huggormen ”torrbita” som varning utan att avge något gift. Dock ska man alltid, omedelbart, uppsöka veterinär oavsett vid huggormsbett.

Var extra uppmärksam på promenaden på soliga vår- och sommardagar då huggormen gärna ligger och solar.

Tyvärr finns det relativt lite vetenskaplig information om huggormsbett hos hund, och man får därför i ganska stor utsträckning använda sig utav den information som finns om oss människor när vi blir bitna.

Huggormen har ett gift som skadar blodkroppar och blodkärl och kan snabbt förlama mindre djur. Giftet kan även påverka hjärta, lever, njurar och tarmkanaler och kan i värsta fall leda till att djuret avlider. Oftast är det mindre djur som möss som avlider av giftet, men även hundar kan i värsta fall avlida, även om majoriteten av alla hundar som blir huggormsbitna överlever och tillfrisknar helt och hållet.

Symptom vid huggormsbett hos hund

En hund som blivit huggormsbiten blir snabbt trött och hängig och kan få kraftiga svullnader runt bettet, i allvarliga fall kan hundens medvetande bli kraftigt påverkat. Svullnaderna kan bli mycket smärtsamma. Oftast ser man inte när hunden blir biten, men det man kan vara uppmärksam på är om hunden plötsligt skriker till, hoppar eller ”flyr”. Tittar man noga vid svullnaden kan man även se två små hål, ungefär som nålstick, i huden där huggormens tänder gått in.

Blir hunden biten i nosen kan det svullna ordentligt, det är dock väldigt ovanligt att svullnaden påverkar luftvägarna, och det är ofta farligare om hunden blir biten i benen eller i halsen vilket kan bero på att det är bättre blodcirkulation där.

Vissa hundar upplever inte några fler symptom än trötthet, smärta och svullnad och tillfrisknar redan efter några dagar. Men vid allvarligare fall sprider sig giftet och orsakar skador på många inre organ så som njurar och lever och kan även orsaka blödningar på huden och i slemhinnor. I allra värsta fall avlider hunden av cirkulationskollaps.

Vad ska jag göra om min hund blir huggormsbiten?

Inledningsvis är det mycket viktigt att hålla hunden i stillhet då giftet sprids snabbare vid högre blodcirkulation. Håll hunden i stillhet och uppsök veterinär omedelbart om du misstänker att din hund blivit huggormsbiten. Rör inte området där huggormen bitit och försök inte suga, plåstra om, kyla ner svullnaden eller något annat då detta också kan leda till att giftet sprids snabbare.

Har du långt att åka till närmaste veterinär? Eller har din hund fått allergisk chock vid ett tidigare ormbett eller getingstick? Ring då din veterinär som du är på väg till och rådfråga om hunden eventuellt kan behöva kortison. Det finns studier som visar att kortison inte ökar chansen att överleva bettet och man rekommenderar inte längre kortison på rutin. Däremot kan det vara ett tillfälligt alternativ om du har långt att åka till veterinären eller om hunden tidigare fått allergisk chock vid till exempel ormbett eller getingstick, kortison kan ländra smärtan och öka medvetenheten något. Kortison är dock INTE ett motgift och hunden måste fortfarande omedelbart till en veterinär för vård.

Hos veterinären

Hos veterinären får hunden ofta dropp, smärtlindring, blodprov och övervakning av hjärtrytmen och hjärtfunktionen. I allvarligare fall kan även ett antiserum/motgift ges. Tyvärr finns det väldigt begränsat med information om motgift och hundar. En del hundar och även katter verkar kunna få allvarliga reaktioner på motgiftet, som även är mycket kostsamt. I dagsläget vet man tyvärr inte helt och håller när man bör ge motgift. Men som sagt så överlever majoriteten av alla hundar som blir huggormsbitna och tillfrisknar helt och hållet.

Ofta följer man upp med nya blodprover ett tag efter hunden har fått komma hem, hunden rekommenderas även oftast att ta det lugnt närmaste månaden.

Här kan du läsa mer om huggormsbett hos hund

Lämna ett svar