Båtliv

Sjövett och regler på sjön

Sjövett och regler på sjön

Sjövett och regler på sjön

Sjövett och regler på sjön är mycket viktigt att känna till, och att vara ny i båtlivet kan liknas lite vid att vara den nya eleven i skolan. Du vet inte riktigt var toaletten är, hur många glas mjölk du får ta i bamba eller vem som ska gå först i korridoren. Att vara på sjön innebär att du har en hel del regler att förhålla dig till, och du är dessutom skyldig att faktiskt kunna dessa.  I denna artikeln ska vi hjälpa dig att smälta in på sjön och att ge dig en grundkurs i sjövett och regler på sjön.

Sjövett

Sjövett handlar om hur du ska förbereda dig inför att du ska ut med båten. Detta gäller allt från att ha koll på dina flytvästar till att ha koll på väderleksrapporten. Sjösäkerhetsrådet har tagit fram följande regler för att öka din säkerhet och trivsel ute på sjön.

 • Det första som du ska kontrollera är att båten är sjöduglig och att god ordning råder ombord.
 • Du ska alltid ha nödvändig säkerhetsutrustning ombord. Alla på båten ska ha en flytväst på sig. Om du har uppblåsbara västar och är osäker på utgångsdatum, kontrollera detta genom att öppna västen vid utlösaren för att kontrollera datummärkningen.
 • Du ska aldrig ge dig ut på större vatten än vad båten är lämpad för.
 • Tala alltid om ditt färdmål för någon och studera noga färdvägen. Ändrar du färdmål ska du meddela hem.
 • Det är din plikt att känna till vilka regler som gäller på sjön.
 • Överlasta inte båten, och sitt i den.
 • Var försiktig med farten och håll alltid god utkik.
 • Lyssna på väderleksrapporten. Om det är dåligt väder på gång, stanna hemma. Om du däremot redan är till sjöss, sök lä eller närmaste hamn.
 • Om olyckan är framme och din båt kantrar men flyter, stanna kvar vid den. Du är säkrare där än om du skulle börja simma mot land.
 • Skräpa inte ner och ta hand om ditt skräp. Detta gäller både på sjön och i land. Tag med dig skräpet hem eller lämna det i en sopmaja. En sopmaja är en anläggning med soptunnor och en toalett som är avsedd för att underlätta och stimulera turism och friluftsliv i naturen.

Sjömanskap

Sjömanskap är ett uttryck med anor från 1950-talet. Uttrycket berättar om vilka praktiska och teoretiska kunskaper om ett fartygs manövrerande och vad till dess tackling och utrustning hör.

Vi kommer inte att kunna lista upp alla punkter som kännetecknar gott sjömanskap men vi har valt ut några som känns extra viktiga:

 • Om du är ute med din segelbåt och ska gå för motor genom trånga sund, då ska du ta ner seglen.
 • När du kör om en båt, se till att inte vara för nära den. Och tänk på vilket svall den egna båten gör, även när du passerar båtar som ligger förtöjda.
 • Ta alltid emot en tamp och hjälp andra att lägga till och lägga ut. Tänk på att alla har olika erfarenhet av sjön och sannolikheten är stor att du träffar på en ny båtägare. Behandla denne med respekt och hjälp till om det behövs.
 • När du är på bryggan och du ser en båt lägga till, ta emot tampen och hjälp till att lägga till. Detsamma gäller när det är dags att lägga ut.
 • Innan du lägger till ska du alltid sätta ut fendrarna.
 • Visa alltid tydligt var du ska åka när du girar och håll kursen, undvik att vingla.
 • Se till att båten du framför är sjövärdig och ha god ordning på både båt och utrustning.
 • Den fart du håller ska vara säker. I trånga och svårnavigerade vatten och i hårt trafikerade områden med nedsatt sikt är detta särskilt viktigt.

Alkohol?

Sjön och alkohol hör inte ihop. Alkohol ökar riskerna för olyckor på sjön.

Ungefär 6 av 10 som omkommer i fritidsbåtsolyckor har alkohol i kroppen. Siffror från 2015 visade att av de 30 som omkom i fritidsbåtsolyckor hade 17 alkohol i blodet enligt rättsmedicinsk analys. Flera funktioner hos människan påverkas av promillehalten. Exempelvis balans, reaktionsförmåga, koncentration och mörkerseende. Dessutom försämras överlevnadstiden om du ramlar i vattnet.

Sjöfylleri är ett brott mot sjölagen

Den fasta gränsen för sjöfylleri är 0,2 promille. Denna regel gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skriv som är minst 10 meter. Detta är en regel som gäller den som framför fartyget, och dessutom gäller personer ombord som har betydelse för fartygets säkra framförande.

Har du 1 promille eller mer i blodet döms du i normalfallet för grovt sjöfylleri.

Vart får du lägga till med båten?

Allemansrätten gäller på både land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt och förtöja och övernatta något dygn i båten. Precis som på land är det krav på hänsyn mot omgivningen. Inte störa – inte förstöra.

Längs kuster och i skärgårdar har utnyttjandet av allemansrätten ökat. Detta är tack vare en satsning på turism i skärgården som gett resultat. Det finns idag mer än en halv miljon fritidsbåtar och intresset ökar snabbt.

Det är tillåtet att gå i land, ankra, bada och tillfälligt förtöja vid en strand som inte tillhör en tomt eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är området närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig.

Idag finns det inga regler om minsta avstånd. Det finns inte heller någon regel som säger hur länge du får ligga för ankar på samma plats. Här brukar man använda sig av samma princip som vid tältning, vilket är något enstaka dygn. Det är risken att störa boende eller markägare som avgör detta. Om du har tänkt ligga kvar en längre tid är det en bra idé att fråga markägaren om råd.

I nationalparker, naturreservat och i andra skyddade områden gäller särskilda regler. De kan inskränka och begränsa allemansrätten.

Utöver ovannämnda regler vill vi också lyfta fram samarbete. Således att ni hjälper varandra på sjön och på bryggan samt att ni kollar till varandras båtar!

Lämna ett svar