Förtöja båt

Vill du få hjälp med vilken förtöjningslina som passar just din båt?

Förtöja båt för storm

Att alltid förtöja båt för storm är en god gammal sjöregel som bör följas. Det är mycket viktigt att förtöja båten ordentligt och på rätt sätt så att den inte kan slita sig och driva ut på sjön eller havet. Tänk på att olika hamnar, bryggor och övriga omständigheter kan variera kraftigt, och därför är en bra förtöjning vid en plats inte nödvändigtvis en bra förtöjning vid en annan. Tänk också på att förtöja båt kan vara svårt även för den mest erfarne.

Tågvirke/Lina

Linan som används till att förtöja båten ska ha en dimension anpassad till båtens vikt. Du hittar vilken dimension som passar just din båt under respektive förtöjningslina, se alla våra förtöjningslinor här. Linan ska vara motståndskraftigt mot nötning, ryck och solens UV-strålar.

Våra innovativa förtöjningslinor Storm & StormX är utrustade med två stycken slitskydd, ett i tampens öga och ett reglerbart utmed linan för att ge ett maximalt skydd mot nötning.

StormX har ett flätat yttre bestående av 100% polyestersilke, vilket är optimalt då detta material sjunker och du slipper oroa dig för att grannbåten ska köra på din lina. Materialet är dessutom maximalt UV-skyddat. Denna förtöjningslina har även en elastisk kärna vilket gör att du inte behöver några extra ryckdämpare, kauser eller schackel. Den fungerar även utmärkt som fast förtöjning.

Storm är en treslagen lina som består av 60% polyester och 40% ryckdämpande fibrer. Hela tampens längd består av denna ryckdämpande fiber vilket gör den extra slitstark och passar utmärkt vid t.ex. slussning. Förtöjningslinan Storm har även vunnit Bäst-i-Test flera gånger.

Om förtöjningslinan blir skadad ska man byta ut den med en gång!

Förtöj utan schackel & ryckdämpare

Med våra förtöjningslinor Storm och StormX behöver du som sagt ingen extra ryckdämpare vid förtöjning eftersom linorna själva är ryckdämpande. Du behöver heller inte köpa till någon schackel när du förtöjer med våra förtöjningslinor. Lägg istället linan om egen part genom beslaget med hjälp av linans öga. Här finns även ett slitskydd som skyddar linan mot nötning.

Förtöja med stormX

Förtöja båt vid brygga

Att förtöja båt vid brygga brukar ske med hjälp av Y-bommar eller akterstolpar. Förtöjer du vid en Y-bom behöver du ta hänsyn till om det är en eller två bommar, som du kan se illustrerat här nedanför.

förtöjningslinor vid brygga
förtöjningslinor vid två y-bommar
Lägga till vid en y-bom
Förtöja vid brygga utan y-bom
förtöjningslinor vid brygga
förtöjningslinor vid två y-bommar
Lägga till vid en y-bom
Förtöja vid brygga utan y-bom

Det är också viktigt att hålla koll på vattenståndet, som kan variera kraftigt, när man förtöjer. Annars kan belastningen på förtöjningslinan bli alldeles för hög om vattennivån exempelvis skulle sjunka kraftigt. Skulle vattennivån stiga finns risk för slacka linor och större svängrum.

När du förtöjer genom ett beslag på bryggan är det viktigt att linan alltid går igenom beslaget underifrån. Se bild nedan. Detta på grund av att linan kan fastna under beslaget när du ska kasta loss. Tänk också på att slitskyddet alltid ska löpa genom beslaget för att skydda linan mot nötning.

Korrekt förtöjning
Inkorrekt förtöjning

Förtöja båt mellan brygga & boj

När du förtöjer båten vid en brygga med hjälp av akterstolpar behöver du först se över dem så att de är oskadade och ordentligt nedslagna. Akterstolpar som står på djupt vatten kan fjädra vilket i sin tur kan orsaka skador på din båt.

När du förtöjer båten vid en brygga med hjälp av en boj bör du se över vattendjupet, som ej bör överstiga 6m. Blir det för djupt blir bojkättingen så lång att båtarnas svängrum blir svåra att kontrollera. Förtöjning med boj bör undvikas om flera båtar ligger tätt vid samma brygga, för att undvika att båtarna skadar varandra.

När du förtöjer båten med hjälp av en boj behöver du: bojtyngd med en öglebult som ligger på botten, kätting och/eller en förtöjningslina, boj med bojten där bojen gott och väl ska kunna bära kättingen, men inte större än att den kan dras ner under ytan vid hög belastning.

Undersök botten ordentligt innan du lägger i bojtyngden så att det inte finns stora lutningar eller stenblock under båten som gör att bojtyngden kan hamna på ett nytt djup om den flyttar på sig.

Tänk också på att alltid använda fendrar. Här hittar du våra fendrar.

Klicka här för att se en film på hur man lägger till mellan Y-bommar.

Välja rätt tjocklek på förtöjningslinan

Läs vår artikel om hur du väljer rätt tjocklek på din förtöjningslina.

Vill du få hjälp med vilken förtöjningslina som passar just din båt? Gör vårt förtöjningstest så återkopplar vår förtöjningsexpert till dig med rekommendationer på linor som passar bäst.

Ordlista:

 • Tågvirke: Ett samlingsnamn för olika typer av längre sammanhängande knippen, till exempel rep och linor
 • Pollare:  Anordning för fastsättning av förtöjningslina, finns i fören och aktern på båten.
 • Schackel: En U-formad bygel där ändarna förbinds med en genomgående skruv.
 • Knap: Anordning för fastsättning av mindre linor, t.ex. fall och skotlinor.
 • Halkip: Beslag som ska leda förtöjningslinan och hålla den på plats på relingen.
 • Klys: Beslag vilket ankarlinan leds igenom.
 • Bygelbult: U-format beslag bestående av gängor med muttrar, där lina eller kätting kan fästas.
 • Öglebult: Bult med gängor och ett öga, där linor eller kätting kan fästas.
 • Ringbult: Bult med ögla och ring, där linor och kätting kan fästas.
 • Kaus: Nötningsskydd i öglor på tågvirke, av stål eller plast.
 • Bojten: Genomgående stång genom boj med ögla i varje ände.
 • Dragg: Ett slags ankare med armar som går att fälla ihop.
 • Lekare: Anordning som gör att två föremål kan vrida sig oberoende av varandra.
 • Plätt: Mindre ankare, tallrikformad med en stång för fäste av ankarlina
 • Splitsa: Ett sätt att foga ihop linor i varandra eller sig själv, genom att kardelerna träs under varandra.
 • Spring: Förspring och akterspring, extra förtöjningslinor som går snett över till bryggan från för och akter.
 • Svaj: Att ligga på svaj innebär att man enbart är förtöjd med boj eller ankare.